Wie zijn we

KLJ Lier-Noord is een jeugdbeweging die zich in Lier bevind, die al 96 jaar bestaat met een rijkgevulde geschiedenis aan gebeurtenissen  en hoogtepunten.

Wat is KLJ? KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) is een jeugd- en jongerenbeweging die in Vlaanderen 314 afdelingen telt. De KLJ richt zich tot alle jongens en meisjes van 6 tot 35 jaar. In de KLJ werken we met drie leeftijdsgroepen: de -12 , de -16  en de +16. Voor een groot deel zijn het ontspannende activiteiten, al moet het duidelijk zijn dat wij meer zijn dan een sport- of hobbyclub. In de KLJ kunnen kinderen en jongeren immers op een eigen manier bezig zijn met de dingen die voor hen belangrijk zijn. Samen zoeken ze naar antwoorden op hun vragen, discussiëren ze over wat goed en slecht is en leren ze zo samen ontdekken waar er grenzen liggen en welke waarden nog echt belangrijk zijn.

De Boerenjeugdbond, de papa van KLJ

In het begin van vorige eeuw verenigden boeren en boerinnen zich in de Boerenbond en de Boerinnenbond. In 1927 vonden deze verenigingen het nodig dat er naast een volwassenenwerking voor land- en tuinbouwers ook een werking voor jonge boeren en boerinnen moest zijn. Zo werd Boerenjeugdbond (BJB) geboren. De BJB-werking beoogde de ‘totale ontplooiing van land- en tuinbouwjongeren’.

Niet alleen educatie, ook ontspanning

In 1937 werden de Landelijke Rijverenigingen (LRV) opgericht. Zij groepeerden BJB’ers die paardreden. Na WOII kwam de nadruk ook bij de BJB meer op ontspanning te liggen. Zo kwam onder andere de sportfeestwerking met vendelen en wimpelen tot stand.

Er kwam ook de ambitie bij om plattelandsjongeren in heel Europa te verenigen. In 1954 richtte de BJB mee de MIJARC (Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique) op. Zo werden nationale bewegingen van plattelandsjongeren verenigd.

KLJ, voor àlle jongeren van het dorp

In 1965 verandert de BJB zijn naam in Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ). De jongerenbeweging wilde zich immers meer richten op alle jongeren in een dorp. Voor jonge boeren en tuinders werd een gespecialiseerde werking opgericht: de Groene Kring. Gewestelijke werkingen daarvan brachten deze jongeren samen voor belangenverdediging en vorming. (Vandaag zijn KLJ en Groene Kring nog steeds verenigd in één vzw.)

Jongens en meisjes samen, van 6 tot 35

KLJ-afdelingen waren aanvankelijk niet gemengd. Er waren aparte groepen voor jongens en meisjes ouder dan 16. In de loop van de jaren ‘70 ontstaan steeds meer gemengde groepen, en kregen ook -16-jarigen activiteiten aangeboden. Vanaf de jaren 80 ontvingen de eerste afdelingen ook kinderen jonger dan 12 jaar. Deze werking werd toen echter niet erkend door KLJ.

Op de Nationale Raad in 1994 werd de werking voor deze jongste leeftijdsgroep erkend. Ook deze kinderen mochten zich KLJ’ers noemen, konden als lid verzekerd worden. Leiding werd vanaf nu ook meer geïnformeerd en opgeleid om deze kinderen KLJ-activiteiten aan te bieden.

In de 21ste eeuw neemt de focus op dat leeftijdsgericht werken binnen KLJ toe. Dit leidt in 2006 tot de erkenning van twee nieuwe leeftijdsgroepen binnen KLJ, aangezien zowel de oudste leeftijdsgroep (+16) als de jongste (–12) zeer ruim zijn. Vanaf dan kon een afdeling kiezen voor vijf leeftijdsgroepen: –9 (6-9 jaar), –12 (9-12), –16 (12-16), +16 (16-20) en +20 (20-35). In 2012 maakten we nog een verdere opsplitsing in de 12- tot 16-jarigen: +12 (12-14) en +14 (14-16).​

KLJ in de zomer

Waarom verschilt KLJ van elke andere jeugdbeweging? Wanneer de andere jeugdbewegingen een beetje stilvallen, komen wij helemaal los, want in de zomer hebben we de sportfeesten!

Sportfeest?! Elke zondag van augustus organiseert een KLJ-afdeling een sportfeest, dit is een dag vol dansen, atletiek, wimpelen (met vlaggen zwaaien), volksspelen, (levende) piramides bouwen, genieten, … De dansjes, het wimpelen en de piramides worden voor een jury gedaan, zodat er op het einde van de dag een winnaar is. Maar om goed te presteren op deze nummers, moet er geoefend worden! Daarom beginnen we al van in begin juli bijna elke avond te oefenen. Als jij eens zin hebt om mee te dansen, wimpelen of een plekje in de piramide te veroveren, laat het ons weten en wij weten je te zeggen wanneer we gaan oefenen! Iedereen vanaf 6 jaar is welkom!